Jäsenet

Sisältö
- Nuorisovaihto
- Lions Quest
- Opas kodin ja koulun yhteistyöhön (Lions Quest)

- Vastuu on meidän
 

Kansainvälinen nuorisovaihto - unohtumattomia elämyksiä

Kansainvälinen nuorisovaihto on Lions-järjestön tunnetuimpia toimintamuotoja.
Siihen osallistuneet tuhannet nuoret eivät varmasti koskaan unohda saamiaan elämyksiä ja kokemuksia.

Nuorisovaihto on 17 - 21 -vuotiaiden nuorten, pääsääntöisesti kesäaikana tapahtuvaa muutaman viikon mittaista tutustumista muihin maihin ja niiden kulttuuriin.
Tämä tapahtuu perheoleskelun ja kansainvälisten leirien muodossa.
Maakohtaiset yhteenvedot päivitetty lions.fi sivustolle, löydät ne tästä.

Sieltä löytyvät tiedot Suomesta lähtevän vaihdon kohdemaista sekä kunkin kohdemaan koordinaattori ja hänen yhteystietonsa.
Hakija voi valita näistä kohteista kolme mieleisintä hakemukseensa.


Keski-Suomen kohdemaat ovat samat kuin ennenkin: Mexico, Peru, Canada Ontario, USA Minnesota, Bulgaria, Slovenia ja erikoiskohteena Julien C Hyer Lions Youth Camp, USA Texas.

Korona-virustilanne on vaikuttanut nuorisovaihtoon merkittävästi. Kesän 2020 nuorisovaihto peruttiin kokonaan, eli Suomesta ei lähtenyt nuoria vaihtoon eikä Suomeen tullut ketään nuorta. Tämän johdosta kesän 2020 vaihtoon hyväksytyt nuorisovaihtohakemukset siirrettiin kesälle 2021. Lähtevien nuorten on vahvistettava syksyn aikana, jos he vielä haluavat pitää tämän vuoden kesälle myönnetyn vaihtopaikan. Jos joku ei halua siirtää paikkaansa kesään 2021, niin hänen paikkansa vapautuu uuteen hakuun.

Uuden haun hakemusten jättämisen takaraja on joulukuussa kuten ennenkin, eli 15.12.2020. Ensi vuoden hakulomaketta ei ole vielä vahvistettu, mutta linkki siihen tulee tälle sivulle heti, kun se vahvistetaan.

HUOM Lähettävät klubit: Nuorisovaihto on kahdensuuntainen aktiviteetti, eli jokaista lähetettävää nuorta kohti klubi sitoutuu ottamaan vastaan nuoren ja hankkimaan hänelle isäntäperheen kesällä 2021. Tätä varten klubin on jokaisen lähtevän nuoren hakemuksen mukana toimitettava vastaanottositoumuslomake, joka löytyy tämän linkin takaa: Vastaanottositoumus.

Suomeen tulevan talvivaihdon tilanne joulukuun 2020 - tammikuu 2021 aikana on koronatilanteen takia vielä avoin. Tämä lähinnä tiedoksi niille klubeille, jotka ovat halukkaita toimimaan isäntinä Suomeen tuleville vaihdokeille.
Isäntäperhelomakkeita otetaan kuitenkin vastaan koko ajan normaalisti ensi joulun ja ensi kesän tarvetta varten.
Isäntäperhelomake (Invitation and host form) löytyy tästä linkistä.

Jos tilanne koronaviruksen osalta normalisoituu, niin Keski-Suomeen tarvitaan 2021 kesällä noin 15–25 isäntäperhettä ja joulun 2020 aikaan 1-2 perhettä.
Hakuaika isäntäperheeksi on menossa kaiken aikaa ja päättyy ensi toukokuun loppuun mennessä. Perhejakso kestää noin 2 viikkoa. Voi myös laittaa hakemuksen kahdesta perheestä, jolloin Suomeen tuleva nuori on viikon kummassakin perheessä. Jokainen perhe tekee oman hakemuksen.

Eurooppalaiset ovat Suomessa yleensä 2 vk ja muualta valtamerien takaa tulevat 3-4 vk. Lyhyin vaihtoaika on 1 vk/perhe.

Yleensä vaihdokkeja tulee noin 20 eri maasta. Suositeltavaa on, että perheessä olisi ainakin yksi teini-ikäinen nuori ja ainakin toinen vanhemmista kesälomalla vaihdon aikana. Toisaalta, jos omassa perheessä ei enää ole nuoria, niin voi myös tehdä niin, että ottaa kaksi nuorta samaan perheeseen, jolloin heistä on seuraa toisilleen.

Nuoret yleensä tulevat Helsinki-Vantaan kentälle. Kentällä nuoria on vastassa Lions-järjestön edustaja ja ohjaamassa nuoria eteenpäin. Perheen tehtävänä on sopia nuoren ja leirin johtajan kanssa, miten hän sieltä tulee perheen luo. Samaten nuoren meneminen leirille perhejakson jälkeen on sovittava nuoren/leirin johtajan kanssa.

Mitä aikaisemmin täyttää isäntäperhelomakkeen, sitä suuremmat mahdollisuudet perheellä on saada toiveiden mukainen nuori.

Klikkaamalla kuvaketta saat tarkempia tietoja Suomen lions-järjestön nuorisovaihdosta.

Lisätietoja piirin 107-G nuorisovaihtojohtajalta:
Tuomo Rajala
tuomo.rajala (at) lions.fi
044 271 9227

 

Lions Quest - Elämisen taitoja

Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria, jotka ovat syrjäytyneet tai ovat vaarassa syrjäytyä.

Lionsklubit tekevät arvokasta palvelutyötä tukemalla nuorison kasvamista tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Lionsjärjestöllä on tutkimukseen perustuva apuväline,
jonka avulla syrjäytymistä voidaan ehkäistä ennakolta.

Apuväline on kahden päivän mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest -koulutus.

Ohjelman avulla annetaan kasvattajille, kuten opettajille, varhaiskasvattajille ja nuorisotyöntekijöille välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisentaitoja.

Lions Quest on ollut Suomessa käytössä jo yli 20 vuotta.
Sinä aikana on koulutettu runsaat 17.000 kasvattajaa.

Klikkaamalla kuvaketta saat tarkempia tietoja Lions Questista.


Elämisen taitoja - Lions Quest peruskoulutus
Tulevat kurssit G-piirin alueelle:
- 19.-20.11.2020     Peruskurssi opettajille Jyväskylässä
- ke 21.4.2021 ja ke 28.4.2021 Liikuntaseurojen valmentajille Jyväskylässä

Toivomme jokaisen piirimme klubin varaavan kauden 2020 - 2021 talousarvioonsa vähintään yhden koulutettavan.

Koulutettavien tiedustelemiseksi ole yhteydessä alueella olevaan päiväkotiin, ala- tai yläkouluun sekä liikuntaseuroihin.

Lisätietoja: Lions Quest - Elämisen taitoja

 

Opas kodin ja koulun yhteistyöhön

Klubit koulun ja kodin yhteistyötä edistämässä

Tuoreen ”Kasvattajien kohtauspaikka – opas koulun ja kodin yhteistyöhön” -materiaalin avulla klubeille tarjoutuu tilaisuus tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustehtävää.

Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelmassa syksyllä 2017 valmistuneen materiaalin tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta sekä innostaa ja tukea perheitä, jotka erilaisista lähtökohdistaan huolimatta ovat avainasemassa lastensa tulevaisuuden luomisessa. Kasvatusyhteistyön tarkoituksena on rakentaa tukiverkosto lapsille ja aikuisille yhdistämällä kodin, koulun ja yhteisön voimavarat. Tähän tärkeään tehtävään lionsklubit voivat osallistua tarjoamalla opasta opettajien ja koulujen käyttöön. Sähköisenä oppaan hinta on 20 euroa ja se sisältää lähes 100 sivua. Opas on tilattavissa osoitteesta www.lionsquest.fi/materiaalitilaus.

Kolmeen osaan jaetun oppaan ensimmäisessä osassa käsitellään vanhempainiltoihin soveltuvia teemoja, joiden näkökulmana on oman lapsen tukeminen. Oppaan toisen osan aiheet on kirjoitettu siten, että ne voidaan toteuttaa sähköisesti eivätkä nämä ’kahvilahetket’ ole kiinni ajasta tai paikasta. Näkökulmana tässä osiossa on kodin ja koulun vuorovaikutus ja teemoina uuden opetussuunnitelman laaja-alaiset taidot. Kolmas osio on kirjoitettu keskustelunavauksiksi vanhempien vertaistapaamisiin auttamaan yhteistä pohdintaa oman lapsen tukemisesta elämäntaitoihin. Lions-järjestön kansainvälisen säätiön LCIF:n myöntämän Core 4-apurahan turvin toteutettu opas tarjoaa siis materiaalia niin opettajille, huoltajille kuin vaikkapa vanhempainyhdistysten käyttöön.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppimisen vuorovaikutuksellisuutta, joka valmistaa lapsia tärkeisiin, läpi elämän kantaviin teemoihin: kuinka olla päivittäin läsnä ja toista varten. Oppilaan uusi rooli aktiivisena ja itseohjautuvana toimijana vaatii tuekseen aktiivista kuuntelua taitavan aikuisen. Oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisen ohella on tärkeää edistää samoja taitoja myös kasvatuskumppanuudessa, jotta sekä koti että koulu kasvattaisivat samaan suuntaan.

  Ann Landersin sanoin: ’Viime kädessä ei ole
  kysymys siitä, mitä teet lastesi hyväksi vaan siitä,
  mitä olet opettanut heitä tekemään oman itsensä
  hyväksi.’
 


Johanna Arho-Forsblom
Lions Quest -kouluttaja, materiaalin pääkirjoittaja, lion

1. Osa: Vanhempainillat
1.1. Tutustumisilta 
1.2. Keskilapsuus / varhaisnuoruus
1.4. Tunne- ja vuorovaikutustaidot / kuunteleminen
1.5.Tunne- ja vuorovaikutustaidot / keskusteleminen
1.7. Perhe, rakastava kuri 
1.8. Sosiaalinen media
1.9. Päihteet
   
2. Osa:  Vuorovaikutus kasvatusyhteistyössä 
2.1. Osaamisen kehittäminen
2.2.  Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
2. 3. Kulttuurinen osaaminen,  vuorovaikutus ja ilmaisu
2.4. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
2.5. Monilukutaito
2.6. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
2.7. Työelämätaidot ja yrittäjyys
2.8. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

3. Osa:  Vanhempainkahvilat
3.1. Ajatteleminen
3.2. Auttaminen
3.3. Itseluottamus ja kielteisen painostuksen vastustaminen
3.4. Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
3.5. Lapsen terveen kasvun tukeminen turvallisella arjella 
3.6. Lapsen terveen kasvun tukeminen turvallisilla rajoilla 
3.7. Suvaitsevaisuuteen ohjaaminen 
3.8. Miten puuttua kiusaamiseen?


Vastuu on meidän - Turvallisesti netissä

Vastuu on meidän ei ole enää osana Lions Quest -elämisentaitoja -ohjelmaa.
Mikäli klubisi haluaa omana palveluaktiviteettinaan jakaa 9 - 10 vuotiaiden koululaisten (peruskoulun 3. luokka) perheille VASTUU ON MEIDÄN -opasvihkoa, ota yhteyttä Lions-liiton palvelujohtaja Jukka Isotaloon.

Vastuu on meidän kampanjan tarkemmat tiedot löytyvät sivulta http://www.vastuuonmeidan.fi/

 

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online