ไลออน ปริญญา อ่อนเอี่ยม
District Governor PRINYA ONEIAM
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2


ไลออน สมศักดิ์ แสงนิภา
IPDG. Somsak Sangnipa
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2 เพิ่งผ่านพ้น

ไลออน พิราภรณ์ ตันตินันทตระกูล
VDG.1 Piraporn Tantinantatrakul
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2 คนที่ 1

ไลออน กมลพร ผ่องใส
VDG.2 Kamonporn Pongsai
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2 คนที่ 2

ไลออน ธนา เกษะประกร
LION Thana Kasapragorn
Cabinet Secretary เลขาธิการภาค 310-A2

ไลออน วรรณา มนะกุล
LION Wanna Manakul
Cabinet Treasurer เหรัญญิกภาค 310-A2

 

Lions Clubs International is the world's largest service club organization with more than 1.4 million members in approximately 46,000 clubs in more than 200 countries and geographical areas around the world.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online