สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ 2 ประเทศไทย
300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-741-5364-71 ต่อ 309 โทรสาร 02-741-5372
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DISTRICT 310-A2 THAILAND
300 Soi Phong Wet Anusorn 2 Sukhumvit 64 Prakanong, Bangkok 10260 Thailand

Tel. (662)7415364-71 ext.309 Fax. (662)7415372

Email: lions310-a2@hotmail.com
 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online